Bìa treo lịch chiết quang điển hình KV.197

QUY CÁCH KỶ THUẬT:

  • Kích thước:40×60 cm
  • In chiết quang điển hình
  • Bồi lên ván MDF 3ly
  • In bằng công nghệ hiện đại

GẮN ĐƯỢC CÁC LOẠI BLOC LỊCH SAU:

  • Bloc đại:14.5×20.5 cm
  • Bloc đại lỡ:13×19 cm
  • Bloc lỡ:12×18 cm
  • Bloc trung màu:10.5×14.5 cm
  • Bán sỉ và lẻ: chiếc khấu cao với số lượng nhiều
  • Đặc biệt nhận in quảng cáo thông tin công ty