Bloc cực đại HT.05

400,000 280,000

  • Chủ đề: Kim thử phú quý
  • Kích thước:25X35 cm
  • Chất liệu:giấy couches malt 60.2gsm
  • Aó bloc lịch metalize cao cấp theo công nghệ mới
  • Túi giấy tự hủy-Hộp in metalize bế nổi 3D
  • Nẹp thiết nhung cao cấp-ốc vít đầu tròn