Bìa lịch gỗ cao cấp tráng gương 3D gắn bloc 12 2024