Bìa lịch gỗ 3D tráng gương cao cấp gắn bloc 09 2024